Tham quan du lịch

Bộ giải pháp cho các
khu tham quan du lịch

Phần mềm quản lý bán vé cho các khu tham quan du lịch của AN VUI là giải pháp hiện đại giúp các điểm du lịch tiếp cận du khách nhanh chóng và bán vé online hiệu quả. Hệ thống hỗ trợ bán vé qua website và ứng dụng di động, kiểm tra soát vé bằng mã QR, và tự động xuất vé điện tử. Tính năng tích hợp thanh toán online giúp giảm thất thoát, nâng cao tính chuyên nghiệp và tối ưu hóa quy trình vận hành. Phần mềm mang lại trải nghiệm tiện lợi cho du khách và lợi thế cạnh tranh cho các khu tham quan.

Demo video

Nền tảng tổng thể tạo nên một hệ sinh thái quản trị toàn diện cho doanh nghiệp

'product set ' + p

Các sản phẩm chính

Nền tảng tổng thể tạo nên một hệ sinh thái quản trị toàn diện cho doanh nghiệp

Phần mềm quản lý bán vé

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Phần mềm tổng đài đặt vé

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Hệ thống quản lý Đại lý bán vé và các kênh bán online

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Hệ thống wifi MKT và khai thác giá trị quảng cáo trên xe và phòng vé

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Phần mềm quản lý khách hàng

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

App đặt vé mang thương hiệu riêng

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Phần mềm quản lý nhận gửi hàng

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Website mang thương hiệu riêng của nhà xe để khách đặt vé

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Phần mềm quản lý điều hành, báo cáo

Là phần mềm giúp các nhân viên phòng vé có thể tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện công việc

Chính sách giá sản phẩm

Nền tảng tổng thể tạo nên một hệ sinh thái quản trị toàn diện cho doanh nghiệp

Theo tháng
Theo năm
Gói đồng hành
Gói cơ bản đồng hành cùng bạn

200,000 đ

mỗi tháng

Bao gồm

10 tài khoản đăng nhập

10 tài khoản đăng nhập

10 tài khoản đăng nhập

Gói cộng sự
Gói cơ bản đồng hành cùng bạn

600,000 đ

mỗi tháng

Bao gồm

10 tài khoản đăng nhập

10 tài khoản đăng nhập

10 tài khoản đăng nhập

Gói chiến lược
Gói cơ bản đồng hành cùng bạn

800,000 đ

mỗi tháng

Bao gồm

10 tài khoản đăng nhập

10 tài khoản đăng nhập

10 tài khoản đăng nhập

Tham gia cùng đội ngũ chuyên gia tại an vui

Đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình chuyển đổi số doanh nghiệp của bạn

nha xe 1
nha xe 2
nha xe 3
nha xe 4
nha xe 5