PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÀ XE AN VUI NHẬN DANH HIỆU SAO KHUÊ

Ngày đăng: 20/04/2020

Được tổ chức từ 2003, danh hiệu Sao Khuê được VINASA trao tặng để tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân cũng như những sản phẩm, dịch vụ có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam.

 

Năm nay, vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, AN VUI vô cùng vinh dự khi sản phẩm của team "Phần mềm quản lý điều hành thông minh cho nhà vận tải - AN VUI" đã được công nhận là sản phẩm xuát sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và dành được danh hiệu Sao Khuê.

 

Giải thưởng là sự công nhận xứng đáng cho toàn bộ công sức của team AN VUI trong những năm qua. Tuy nhiên, AN VUI cũng vẫn sẽ không ngừng phấn đấu và cố gắng để cải thiện sản phẩm hơn nữa, để mỗi khách hàng đều sẽ được "Đi An về Vui"!