Thủ tục Đăng ký cấp Phù hiệu “Xe tuyến cố định” trình tự đăng ký để được chạy xe khách liên tỉnh tuyến cố định

Ngày đăng: 02/06/2017

Phần mềm nhà xe | Phần mềm chăm sóc hành khách nâng cao thương hiệu | Phần mềm xe khách | Phần mềm cho lái xe khách đón trả khách | Phần mềm hàng hoá cho xe khách | Phần mềm hợp đồng điện tử, vé điện tử cho xe Hợp đồng và hợp đồng du lịch..

 

Thủ tục Đăng ký cấp Phù hiệu “Xe tuyến cố định” trình tự đăng ký để được chạy xe khách liên tỉnh tuyến cố định. Có rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân sau khi đầu tư xe gặp không ít khó khăn trong việc xin giấy phép cấp phủ hiệu Xe tuyến cố định chính vì vậy Công ty ANVUI đã thu thập các thông tin về trình tự đăng ký cấp phủ hiệu xe tuyến cố định nhằm giúp các nhà xe nắm được để thực hiện đúng pháp luật.

Cụ thể các bước được thực hiện như sau:

11.1. Trình tự thực hiện:
   - Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 11.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
   - Bước 2: Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
   - Bước 3: Sở GTVT thẩm định hồ sơ:
   a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì giải quyết trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.
   - Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
11.2. Cách thức thực hiện:
   Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   11.3.1. Thành phần hồ sơ:
   a) “Giấy đề nghị cấp (đổi) phù hiệu Xe chạy tuyến cố định”, theo mẫu quy định tại BM-VT-25;
   b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) “Giấy đăng ký xe ô tô”; “Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường”; Hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản; Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh (chỉ áp dụng đối với những xe đề nghị cấp mới phù hiệu; Trường hợp, phương tiện mang biển đăng ký thuộc địa phương thì phải có xác nhận của Sở Giao thông vận tải về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo mẫu quy định tại BM-VT-35);
   c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) “Hợp đồng uỷ thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình;
d) Đối với trường hợp đổi Phù hiệu do mờ, hư hỏng hoặc Biên bản thu hồi Phù hiệu thì hồ sơ đề nghị cấp lại được miễn các nội dung tại điểm b), c), nêu trên.
   11.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
11.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu.
11.8. Phí, lệ phí: Không thu lệ phí chỉ thu tiền in ấn chỉ: 5.000 đồng/phù hiệu.
11.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
   - Giấy đề nghị cấp (đổi) phù hiệu xe chạy tuyến cố định.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
   a) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia khai thác trên tuyến khi có văn bản chấp thuận khai thác tuyến; chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe; thông báo thay xe, bổ sung xe nhưng không làm tăng tần suất chạy xe của doanh nghiệp, hợp tác xã và khi phù hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hư hỏng theo quy định.
   b) Xe đang tham gia khai thác vận tải hành khách tuyến cố định, nếu có nhu cầu vận chuyển hành khách theo hợp đồng thì doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng.
11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   - Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
   - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Ngoài ra khi quý vị cần ứng dụng luôn phần mềm vào quản lý bán vé và giúp cho nhà xe của mình tăng lượng hành khách ngay sau khi mở ra thì có thể nghiên cứu hệ thống phần mềm quản lý và điều hành tổng thể cho nhà xe.

Công ty CP Công Nghệ AN VUI

Hotline: 1900 1911 - Hotline 0936889944

 

Phần mềm nhà xe | Phần mềm chăm sóc hành khách nâng cao thương hiệu | Phần mềm xe khách | Phần mềm cho lái xe khách đón trả khách | Phần mềm hàng hoá cho xe khách | Phần mềm hợp đồng điện tử, vé điện tử cho xe Hợp đồng và hợp đồng du lịch..

 


Các biểu mẫu đăng ký 

Mẫu VT 25 

Mẫu VT 35